Polityka prywatności oraz inne informacje prawne

§1

http://startuplaw.pl/  („Serwis”) to serwis tworzony przez osobę fizyczną –  Mateusza Tuńskiego („Autor”), który za pomocą tego Serwisu chce przybliżać użytkownikom meandry polskiego (a czasami również międzynarodowego) prawa. Autor prowadzi działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA MATEUSZ TUŃSKI (NIP 7471856885, REGON 362820582). Biura Kancelarii mieszczą się we Wrocławiu (ul. Wierzbowa 15 lok. 94) i w Brzegu (pl. Zamkowy 5 lok. 4).

§2

Materiały zawarte w Serwisie są zamieszczane przez Autora lub osoby, które uzyskały zgodę od Autora na publikację danej treści i mają one charakter ogólno-informacyjny, a w związku z tym nie należy ich traktować jako porady prawnej. Również odpowiedzi udzielane w komentarzach nie należy traktować jako porady prawne, albowiem jedynie dokładne zapoznanie się ze stanem faktycznym daje możliwość udzielenia takowej porady.

§3

Użytkownicy sieci Internet mogą umieszczać komentarze do treści zawartych w Serwisie, przy czym za niedozwolone uznaje się zamieszczanie treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

– zawierających treści wulgarne,

– godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności prawa autorskie albo chronione znaki towarowe,

– mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz infrastruktury w oparciu o którą działa Serwis,

– zawierających reklamę albo inną formę promocji towaru, osoby albo usługi.

§4

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Autora przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez treści umieszczone przez użytkownika, jest on (użytkownik) zobowiązany pokryć w pełnej wysokości powstałą z tego powodu szkodę wraz z kosztami obsługi prawnej.

§5

W przypadku pojawienia się podejrzenia niezgodności zamieszczonych przez użytkowników treści z powyższymi zasadami lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, osoby Autor jest uprawniony do usunięcia tych treści.

§6

W przypadku uznania przez jakikolwiek podmiot, że komentarz użytkownika narusza jego lub innej osoby prawa, należy skontaktować się z Autorem w celu ustalenie dalszych działań w tym zakresie.

§7

Wykorzystanie fragmentu albo całości wpisu bądź też stworzenia na jego podstawie własnego opracowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania (w sposób łatwy do zidentyfikowania) autorstwa tekstu oraz informacji, że tekst pochodzi ze strony http://startuplaw.pl/.

§8

Powyższa zgoda nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

§9

Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich osoby Autor nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność.

§10

W przypadku powstania sporu prawem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie prawo polskie, a sąd właściwy będzie ustalany wedle miejsca zamieszkania autora.

§11

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, numer oraz czas przechowywania. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Co istotne informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła, a co za tym idzie – strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

§12

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zaznaczenie albo ustawienie odpowiedniego pola w swojej przeglądarce. I tak:

  1. w przeglądarce Mozilla Firefox należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
  2. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
  3. w przeglądarce Google Chrome należy wejść w „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome” (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) i wybrać zakładkę „Ustawienia”, następnie należy przejść do ustawień zaawansowanych, a tam kliknąć na „Ustawienia treści” przy Prywatności.
  4. w przeglądarce Opera należy wejść w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje”, tam wybrać „Zaawansowane” i na końcu  „Ciasteczka”.
  5. w smartfonach oraz tabletach istnieją często inne zasady wyłączenia plików cookies dlatego warto zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia.

§13

Pliki cookies używane w Serwisie umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Ciasteczka będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania Swiu, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na Serwisie oraz do celów statystycznych. To wszystko ma na celu podniesienie jakości Serwisu oraz dopasowanie go do potrzeb odwiedzających. Należy zaznaczyć, że Autor nie będą wykorzystywać Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

§14

W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  1. „sesyjne” pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie muszą być one aktywne.
  2. „stałe” pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku (modyfikacji tego czasu można dokonać w ustawieniach przeglądarki) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Te pliki ułatwiają korzystanie z Serwisu poprzez np. zapamiętywanie rozdzielczości albo układu treści.

Facebook